Krakowski Kazimierz – ul. Izaaka 5 i 7.. kamienice znajdują się tuż obok bożnicy u zbiegu ulic Izaaka i Kupa. Współtworzą klimat Kazimierza, piękne mansardowe dachy – kamienice były „podnoszone” z początkiem lat 2000 – 2004 – tak podnoszone, dach z kamienicy Izaaka 5, leżał praktycznie wsparty o resztki ścian tuż nad ziemią, piwnic praktycznie nie było, były całkowicie zasypane gruzem i ziemią, a w rzeczywistości są ich trzy poziomy poniżej drogi – najniżej posadowiona, znajduje się poniżej poziomu dna Wisły..